Chrobáčikov svet

Časové vzťahy

Časové vzťahy

Cieľ aktivity: Zopakovať si činnosti obvyklé pre deň a noc, vnímať že čas plynie – vyrobiť si hodiny, osvojovať si dni v týždni. DOBRÉ RÁNO SLNKO VSTALO, NA DETIČKY ZAVOLALO.POĎTE DETI, POĎTE VON. POBEHAŤ SI NA NÁŠ DVOR.DETI VYŠLI, POSKACKALI  NA SLNIEČKO ZAVOLALI. S rodičmi alebo súrodencami si môžeš zaspievať pieseň „Slniečko sa zobudilo“ ↓Prečítajte si viac o Časové vzťahy[…]

Pamäť, pozornosť, myslenie

Pamäť, pozornosť, myslenie

Schopnosť sústrediť sa, koncentrovať pozornosť na danú činnosť je dôležitým predpokladom pre budúce učenie dieťaťa. Cvičenia môžu pomôcť naučiť deti sústrediť sa, koncentrovať pozornosť. Aktivity vhodné na stimuláciu pamäte, pozornosti, myslenia↓ Aktivita č.1 „Čo sa zmenilo?“Rozložte si na koberec alebo stôl rôzne predmety. Dieťa si prezerá rozložené predmety napríklad 1 minútu. Dieťaťu zakryjete oči, aPrečítajte si viac o Pamäť, pozornosť, myslenie[…]

Dobré ráno, dobrú noc

Dobré ráno, dobrú noc

Cieľ aktivity: Cieľom aktivity je poznávať rozdiely medzi dňom a nocou, osvojovať si jednotlivé činnosti ktoré počas dňa vykonávame. Poznávať symboly dňa a noci. Janko vstáva so slniečkom,hneď si zúbky čistí,umýva sa, češe vlasy, to si buďte istí.S večerníčkom končí dníček, Janka čaká pekný sníček.O chvíľočku bude spať, aby ráno mohol vstať. Zadanie č.1 ↓PopozerajPrečítajte si viac o Dobré ráno, dobrú noc[…]

Režim dňa – Medový hrnček

Režim dňa – Medový hrnček

Bzučí cestou na stý kvet, do košíčka zbiera med.Čo je to ?(včela) S rodičmi si prečítať báseň od Ľudmily Pojavorínskej. Zadanie pre deti↓Opísať dej básne a odpovedať na otázky vyplývajúce z textu ↓ Ľudmila PodjavorinskáMedový HrnčekZa slniečka, skoro zrána,vstala včielka, vybúvaná.Vstala – a už letí, hej!po lúčine zelenej.Na lúčine v slnka jasena stá kvetov rastiePrečítajte si viac o Režim dňa – Medový hrnček[…]

Šašo Dominik

Šašo Dominik

Hopi, hopi, skok,takto skáče rok čo rok.Potom spraví kotúľ vzad,a smeje sa veľmi rád.Dobré vtipy pozná všetky,kráľom vraví samé pletky. Správne dvojice šašovia – vystrihni štvorčeky s hlavami šašov na pracovnom liste pod čiarou a nalep tieto štvorčeky tak, aby rovnaký šašovia boli pri sebe ↓ Dokresli – dokresli šašovi druhú polovicu tela a potomPrečítajte si viac o Šašo Dominik[…]

DARUJTE MŠ SVOJE 2% Z DANE

DARUJTE MŠ SVOJE 2% Z DANE

Opäť sa blíži termín podania daňového priznania. Aj tento rok si Vás dovoľujeme požiadať o pomoc v podobe 2% podielu zaplatenej dane z príjmu. V minulom roku sme vďaka tejto pomoci mohli zakúpiť do našej MŠ rôzne vybavenie (skrinky do šatní, sedacie vaky, úložné vaky na pyžamká). Všetky získané finančné prostriedky budú investované na učebnéPrečítajte si viac o DARUJTE MŠ SVOJE 2% Z DANE[…]

Karneval

Karneval

Občas chodí po rukách, z ničoho vraj nemá strach. Červený má veľký nos, zábavy vždy robí dosť.         (Čo je to?) Prečítajte si s deťmi básničku o Fašiangovom harmaTanci. Po prečítaní sa s deťmi rozprávajte o tom, aké masky tam vystupovali, aký sviatok oslavujeme v maskách. Úloha č.1 (šašovia) Podľa predlohy, vymaľuj šašovi geometrické tvary farbami, ktoré vidíšPrečítajte si viac o Karneval[…]

Oznam o čiastočnom otvorení MŠ

Oznam o čiastočnom otvorení MŠ

Vážení rodičia, Materská škola Leopoldov obnovuje prevádzku od 10.02.2021 pre zákonných zástupcov detí, ktorí pracujú v kategórií kritická infraštruktúra/alebo nemajú možnosť pracovať z domu. Zákonní zástupcovia detí, ktorí pracujú v uvedených kategóriach oznámia túto informáciu na tel. čísle 0910 905 608 dnes /09.02.2021/ z dôvodu zabezpečenia tried. Potrebné dokumenty: potvrdenie od zamestnávateľa, nové aktuálne tlačivoPrečítajte si viac o Oznam o čiastočnom otvorení MŠ[…]

MŠ do odvolania zatvorená

MŠ do odvolania zatvorená

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trnave za súčasnej epidemiologickej situácie kedy je okres Hlohovec v najvyššom 4. stupni varovania, zakazuje od 08.02.2021 otvorenie všetkých predškolských a školských zariadení na území okresu Hlohovec. Z tohto dôvodu bude prevádzka MŠ Leopoldov prerušená. Ďalšie otvorenie bude závisieť od vývoja epidemiologickej situácie v okrese Hlohovec ako ajPrečítajte si viac o MŠ do odvolania zatvorená[…]