Aj v tomto šk. roku sa naši CHROBÁČIKOVIA zúčastnili výtvarnej súťaže „Vesmír očami detí 2024.“ V I.kategórii- deti predškolského veku vybrala porota 5 výtvarných prác. Z toho 3 miesta obsadili deti z našej MŠ- Timko Šimičák, Oliverko Proksa a Timonko Patko. 22.apríla 2024 sa spolu s rodičmi zúčastnili slávnostného odovzdávania diplomov a ocenení vo Vlastivednom múzeu v Hlohovci.

Práce detí postupujú do celoslovenského kola do Hurbanova. Oceneným deťom ešte raz zo ❤ blahoželáme a držíme palce.

Loading