2% DANE

Vážení rodičia a priatelia našej materskej školy!

Využite svoju zákonnú možnosť a venujte 2 % z dane práve našej MŠ. Vďaka finančným prostriedkom, ktoré materská škola získa z 2%, môže skvalitniť

 • výchovno-vzdelávací proces
 • materiálno-technické vybavenie školy.

Prosíme Vás, odovzdajte informácie o tejto možnosti vo svojom okolí, známym, priateľom a členom rodiny, ktorí by boli ochotní podporiť naše úsilie a venovať nám 2 % z dane, a tak rozhodnúť o ich účelnom využití, ktoré by si inak ponechal štát.

Ak ste sa rozhodli darovať našim deťom a MŠ aj v tomto roku 2% zo svojich daní z príjmu, pripravili sme pre Vás stručný návod, ako na to.

 1. Do 15.2.2024 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň.
 2. Požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil Potvrdenie o zaplatení dane.
 3. Z tohto Potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať 2% z Vašej zaplatenej dane – to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať. Táto suma však musí byť minimálne 3 €.
 4. Stiahnite si a vyplňte Vyhlásenie o poukázaní 2% z dane.
 5. Údaje, ktoré potrebujete v tlačive (Oddiel II – Údaje o prijímateľovi) uviesť:
  • IČO: 173196170426
  • Obchodné meno (názov): SRRZ – RZ pri Materskej škole
 6. Obe tieto tlačivá (Vyhlásenie spolu s Potvrdením), doručte do 30. apríla 2024 na daňový úrad podľa Vášho bydliska.
 1. Riadne vyplňte daňové priznanie.
 2. Vypočítajte si Vaše 2% z dane z príjmov fyzickej osoby – to je maximálna suma, ktorú nám môžete poukázať, minimálne však 3 Eura.
 3. V daňovom priznaní pre fyzické osoby je uvedená kolónka na poukázanie 2% z dane v prospech 1 prijímateľa.
 4. Na riadku 84 daňového priznania typu A alebo na riadku 152 daňového priznania typu B sa vyplňujú údaje o prijímateľovi, a to:
  • IČO: 173196170426
  • Obchodné meno alebo názov: SRRZ – RZ pri Materskej škole
 5. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania (zvyčajne do 31.3.2024) na daňový úrad podľa Vášho bydliska.
 1. Riadne vyplňte daňové priznanie pre právnické osoby.
 2. Vypočítajte si Vaše 2% z dane z príjmov právnickej osoby – to je maximálna suma, ktorú môžete poukázať. Môžete určiť jedného alebo viacerých prijímateľov s uvedením príslušných súm, minimálna výška v prospech jedného prijímateľa je 8 €.
 3. V daňovom priznaní pre právnické osoby je uvedená kolónka na poukázanie 1% z dane v prospech 1 prijímateľa (VI. časť priznania). V políčku „Pridať“ si viete pridať viac prijímateľov.
 4. Pokiaľ ste si vybrali viac prijímateľov, uveďte analogicky všetky potrebné identifikačné údaje o prijímateľoch a sumu, ktorú chcete v ich prospech poukázať. V kolónke 5 uveďte, koľkým prijímateľom chcete podiel zaplatenej dane poukázať.
 5. Údaje o prijímateľovi:
  • IČO: 173196170426
  • Obchodné meno alebo názov: SRRZ – RZ pri Materskej škole
 6. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania na Váš daňový úrad (zvyčajne podľa Vášho sídla) a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.

Loading