Rada školy

Predsedkyňa RŠ: Miriam Joštová

Členovia RŠ: Jana Potocká

Simona Lietavová

Antónia Blašková

Mgr. Iveta Fischerová

Mária  Kuchtová

Nikola Bucková

Mgr. Renáta Miklošová

Mgr. Jozef Krilek