Rada školy

Predsedkyňa RŠ: Viera Lehutová, DiS.

Členovia RŠ: Mgr. Eliška Vachanová

Jana Hegedüšová

Ing. Veronika Gregorová

Bc. Adam Hlavna

Jana Špilajová

Mgr. Kristína Majcherová

PaedDr. Iveta Moravcová, MBA, LL.M.

PhDr. Jozef Krilek

OZNAM

Dňa 21.3.2024 o 16:00 hod. sa bude konať zasadnutie rady školy v priestoroch MŠ.

Dňa 19.6.2024 o 16:00 hod. sa bude konať zasadnutie RŠ v priestoroch MŠ.

Loading