Pirátsky deň

Vo štvrtok sa deti zahrali na pirátov. Splnením úlohy na jednotlivých stanovištiach získavali časti kľúča,...

Piknikový deň

V utorok sa deti tešili z prípravy a ochutnávky rôznych druhov ovocia, kde si vyskúšali...

Oslavy Dňa matiek

Deti sa odvďačili mamičkám pri príležitosti Dňa matiek kultúrnym programom zloženým z básničiek, pesničiek, divadielok...

Deň mlieka

Aj tento rok sme si v našej MŠ pripomenuli Svetový deň mlieka tvorivo a zážitkovo....

Sokoliar v MŠ

Dňa 10.5.2023 k nám zavítal sokoliar, ktorý deti oboznámil so spôsobom života dravých vtákov. Zvieratká...

Dental Alarm

Naša materská škola sa zapojila s triedami predškolákov do projektu Dental Alarm. Program pozostával zo...