Chrobáčikov svet

Materská škola zatvorená

Materská škola zatvorená

Vzhľadom na mimoriadnu epidemiologickú situáciu v súvislosti s ochorením COVID-19, RÚVZ Trnava nariaďuje plniť karanténne opatrenia u detí a zamestnancov, ktorí prišli do kontaktu s pozitívne testovanými osobami t.j. do 12.3.2021 (vrátane). Materská škola by mala byť opäť v prechádzke 15.3.2021. O podmienkach nástupu Vás budem informovať v priebehu budúceho týždňa. S pozdravom Mgr. KatarínaPrečítajte si viac o Materská škola zatvorená[…]

Oznam o čiastočnom otvorení MŠ

Oznam o čiastočnom otvorení MŠ

Vážení rodičia, Materská škola Leopoldov obnovuje prevádzku od 10.02.2021 pre zákonných zástupcov detí, ktorí pracujú v kategórií kritická infraštruktúra/alebo nemajú možnosť pracovať z domu. Zákonní zástupcovia detí, ktorí pracujú v uvedených kategóriach oznámia túto informáciu na tel. čísle 0910 905 608 dnes /09.02.2021/ z dôvodu zabezpečenia tried. Potrebné dokumenty: potvrdenie od zamestnávateľa, nové aktuálne tlačivoPrečítajte si viac o Oznam o čiastočnom otvorení MŠ[…]

MŠ do odvolania zatvorená

MŠ do odvolania zatvorená

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trnave za súčasnej epidemiologickej situácie kedy je okres Hlohovec v najvyššom 4. stupni varovania, zakazuje od 08.02.2021 otvorenie všetkých predškolských a školských zariadení na území okresu Hlohovec. Z tohto dôvodu bude prevádzka MŠ Leopoldov prerušená. Ďalšie otvorenie bude závisieť od vývoja epidemiologickej situácie v okrese Hlohovec ako ajPrečítajte si viac o MŠ do odvolania zatvorená[…]

Aktuálne informácie o prevádzke MŠ od 08.02.2021

Aktuálne informácie o prevádzke MŠ od 08.02.2021

Vážení rodičia, nakoľko vláda stále rokuje, čakáme na jej uznesenie. Preto Vás informujem, že organizácia a podmienky  Materskej školy Leopoldov  08.02.2021 a 09.02.2021 zostávajú nezmenené: len pre zákonných zástupcov detí, ktorí pracujú v kategórii:  kritická infraštruktúra/ alebo    nemožnosť pracovať z domu. Zákonní zástupcovia detí,  ktorí pracujú v uvedených kategóriách a ešte potrebujú prihlásiť deti, oznámia túto informáciu na telefónnomPrečítajte si viac o Aktuálne informácie o prevádzke MŠ od 08.02.2021[…]

Oznam o prevádzke v čase od 01.02. – 05.02.2021

Oznam o prevádzke v čase od 01.02. – 05.02.2021

Vážení rodičia, na základe rozhodnutia konzília epidemiológov bude Materská škola Leopoldov od 1. februára 2021 naďalej otvorená iba pre deti zákonných zástupcov pracujúcich v  kritickej infraštruktúre ako aj pre rodičov, ktorým povaha práce neumožňuje vykonávať svoje povolanie z domu, formou homeoffice. Žiadame zákonných zástupcov, aby si pri vstupe do budovy MŠ pripravili k nahliadnutiu potvrdenie od zamestnávateľaPrečítajte si viac o Oznam o prevádzke v čase od 01.02. – 05.02.2021[…]

Oznam pre rodičov !

Oznam pre rodičov !

Vážení rodičia, nakoľko je situácia naďalej veľmi vážna, organizácia a podmienky Materskej školy Leopoldov od 25.01. – 29.01. 2021 zostávajú nezmenené: len pre zákonných zástupcov detí, ktorí pracujú v kategórií kritická infraštruktúra alebo nemožnosť pracovať z domu. Zákonní zástupcovia deti, ktorí pracujú v uvedených kategóriach a ešte potrebujú prihlásiť deti, oznámia túto informáciu na telefónnomPrečítajte si viac o Oznam pre rodičov ![…]

Dôležitý oznam !

Dôležitý oznam !

Vážení rodičia,nakoľko je situácia naďalej veľmi vážna, prevádzka Materskej školy Leopoldov bude poskytovaná iba zákonným zástupcom detí, ktorí pracujú v kategórii kritická infraštruktúra alebo nemožnosť pracovať z domu. Zákonným zástupcom bude poslaná sms s podrobnými informáciami, žiadame, aby obratom zaslali odpoveď. Deti zákonných zástupcov, ktorí nepatria do týchto kategórií, tiež musia odpovedať na sms, aby boliPrečítajte si viac o Dôležitý oznam ![…]

Usmernenie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR k opatreniam vyplývajúcim z celoplošného testovania

Usmernenie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR k opatreniam vyplývajúcim z celoplošného testovania

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR v nadväznosti na vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č.15 a č.16 zo dňa 29. a 30. októbra 2020 a uznesenie vlády SR č. 693/2020 vydáva toto usmernenie v súvislosti s celoplošným testovaním „Spoločná zodpovednosť“. Ak je dieťa v povinnej 10-dňovej izolácií z dôvodu pozitívneho výsledku testu členaPrečítajte si viac o Usmernenie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR k opatreniam vyplývajúcim z celoplošného testovania[…]