Náš tím

 

Trieda 2-3 ročných detí:  Bc. Monika Šlapáková, Bc. Zuzana Luhová

Trieda 2-4 ročných detí:  Helena Foltánová – zástupkyňa riaditeľky MŠ, Miroslava Pilná

Trieda 3-4 ročných detí:  Jana Potocká, Bc. Anna Svetlíková

Trieda 4-6 ročných detí:  Adriana Juríková, Viera Lehutová DiS

Trieda 4-6 ročných detí: Anna Kamenárová, Bc. Lívia Tolarovičová

Trieda 5-6 ročných detí:  Mgr. Katarína Antalová- riaditeľka MŠ, Miriam Joštová

 

Vedúca školskej jedálne: Bc. Zuzana Danišová

Kuchárky: Simona Lietavová, Marcela Marikovská, Eva Spevárová, Lenka Polakovičová

 

Ekonómka:  Mária Zelenayová

 

Školníčka:  Adriana Kamenárová

Upratovačky: Daniela Zacharová, Jana Štetinová

Kurič/ záhradník: František Chovan