Rodičovská rada

Predsedkyňa RR: Mgr. Lucia Ondriová

Členovia RR: Ing. Kristína Bajtalová

Ing. Martina Cepková

Mgr. Róbert Levčík

Marián Chudý

Gabriela Vašurová

Peter Manas