Spievajže si, spievaj

Týždeň detskej radosti deti zavŕšili spevom ľudových piesní. Keďže sa porota zhodla, že všetky deti...

Pirátsky deň

Vo štvrtok sa deti zahrali na pirátov. Splnením úlohy na jednotlivých stanovištiach získavali časti kľúča,...

Maľovanie na chodník

V stredu si deti skrášlili chodníky vedúce do našej MŠ, na ktoré kreslili farebnými kriedami...

Piknikový deň

V utorok sa deti tešili z prípravy a ochutnávky rôznych druhov ovocia, kde si vyskúšali...

Noemkine divadielko

V pondelok sa deti zúčastnili náučného Noemkinho bábkového divadielka s environmentálnou tematikou.

Oslavy Dňa matiek

Deti sa odvďačili mamičkám pri príležitosti Dňa matiek kultúrnym programom zloženým z básničiek, pesničiek, divadielok...

Deň mlieka

Aj tento rok sme si v našej MŠ pripomenuli Svetový deň mlieka tvorivo a zážitkovo....

Sokoliar v MŠ

Dňa 10.5.2023 k nám zavítal sokoliar, ktorý deti oboznámil so spôsobom života dravých vtákov. Zvieratká...

Dental Alarm

Naša materská škola sa zapojila s triedami predškolákov do projektu Dental Alarm. Program pozostával zo...