Zmluva o združenej dodávke elektriny s prevzatím zodpovednosti za odchýlku č. 1112427