Zmluva o dodávke plynu pre odberateľov kategórie Malé podnikanie a organizácie /maoodber/ zo dňa 01.01.2020