Zmluva č. 1/2018 o vykonaní prác v oblasti pracovnej zdravotnej služby v objektoch organizácie