Rada školy

Predsedkyňa RŠ: Viera Lehutová, DiS.

Členovia RŠ: Mgr. Eliška Vachanová

Jana Hegedüšová

Ing. Veronika Gregorová

Bc. Adam Hlavna

Jana Špilajová

Mgr. Kristína Majcherová

PaedDr. Iveta Moravcová, MBA, LL.M.

PhDr. Jozef Krilek

Loading