Náš tím

Pedagogickí zamestnanci
Mgr. Katarína Antalová – riaditeľka školy
Bc. Zuzana Mrvová – zástupkyňa

Učiteľky:
Bc. Monika Molnárová (triedna učiteľka), Bc. Paulína Hrobárová – 1. trieda Húseničky
Lenka Kadlecová (triedna učiteľka), Bc. Veronika Balogová – 2. trieda Slimáčiky
Miriam Joštová (triedna učiteľka), Mgr. Katarína Antalová – 3. trieda Lienky
Mgr. Eliška Vachanová (triedna učiteľka), Bc. Zuzana Mrvová – 4. trieda Včielky
Bc. Zuzana Luhová (triedna učiteľka), Bc. Anna Svetlíková – 5. trieda Mravčeky
Viera Lehutová, DiS. (triedna učiteľka), Ing. Katarína Seidlová – 6. trieda Motýliky

Pedagogickí asistenti:
Bc. Dagmar Zahradníková
Bc. Natália Chmelanová

Prevádzkoví zamestnanci
Jana Hegedüšová – ekonómka
Adriána Kamenárová – školníčka
Štefan Hodál – kurič, záhradník
Daniela Zacharová – upratovačka
Jana Štetinová – upratovačka

Školská jedáleň:
Bc. Zuzana Danišová – vedúca ŠJ
Simona Lietavová – hlavná kuchárka
Marcela Marikovská – pomocná kuchárka
Lenka Polakovičová – pomocná sila v kuchyni
Eva Gažovičová – pomocná sila v kuchyni

Loading