Náš tím

Pedagogický útvar ↓

Trieda Húseničky (2-3 ročné deti)
Mgr. Eliška Vachanová – triedna učiteľka
Bc. Zuzana Mrvová – zástupkyňa RŠ

Trieda Slimáčiky (3-4 ročné deti)
Viera Lehutová, Dis. – triedna učiteľka
Adriána Juríková – učiteľka
Dagmar Záhradníková – asistent učiteľa

Trieda Lienky (4-5 ročné deti)
Miriam Joštová – triedna učiteľka
Dáša Mellová – učiteľka

Trieda Včielky (4-5 ročné deti)
Bc. Anna Svetlíková – triedna učiteľka
Mgr. Katarína Antalová- riaditeľka MŠ

Trieda Mravčekovia (5-6 ročné deti)
Bc. Zuzana Luhová – triedna učiteľka
Gabriela Cabadajová- učiteľka
Bc. Veronika Balogová- asistent učiteľa

Trieda Motýlikovia (5-6 ročné deti)
Bc. Monika Molnárová – triedna učiteľka
Mgr. Kvetoslava Desatová – učiteľka
Bc. Natália Chmelanová – asistent učiteľa

Prevádzkový útvar ↓

Bc. Zuzana Danišová – vedúca ŠJ
Simona Lietavová – vedúca kuchárka
Marcela Marikovská – pomocná kuchárka
Lenka Polakovičová – pomocná sila v kuchyni
Eva Spevárová – pomocná sila v kuchyni

Jana Hegedúšová – ekonómka
Adriana Kamenárová – školníčka
Daniela Zacharová – upratovačka
Jana Štetinová – upratovačka
František Chovan – Kurič, záhradníkzobrazené celkovo 1,728 x, zobrazené dnes 2 x