Náš tím

Pedagogickí zamestnanci ↓

Trieda Húseničky (2-3 ročné deti)
Gabriela Cabadajová – triedna učiteľka
Bc. Zuzana Luhová – učiteľka

Trieda Slimáčiky (3-4 ročné deti)
Mgr. Eliška Vachanová – triedna učiteľka
Bc. Zuzana Mrvová – zástupkyňa RŠ

Trieda Lienky (4-5 ročné deti)
Bc. Anna Svetlíková – triedna učiteľka
Mgr. Katarína Antalová – riaditeľka MŠ

Trieda Včielky (4-6 ročné deti)
Viera Lehutová Dis. – triedna učiteľka
Bc. Nikola Haljaková – učiteľka
Bc. Dagmar Zahradníková – asistent učiteľa

Trieda Mravčeky (5-6 ročné deti)
Daša Mellová – triedna učiteľka
Miriam Joštová – učiteľka

Trieda Motýliky (5-6 ročné deti)
Bc. Marianna Svetlíková – triedna učiteľka
Bc. Monika Molnárová – učiteľka
Bc. Natália Chmelanová – asistent učiteľa

Prevádzkoví zamestnanci ↓

Bc. Zuzana Danišová – vedúca ŠJ
Simona Lietavová – vedúca kuchárka
Marcela Marikovská – pomocná kuchárka
Lenka Polakovičová – pomocná sila v kuchyni
Eva Gažovičová – pomocná sila v kuchyni

Jana Hegedúšová – ekonómka
Adriana Kamenárová – školníčka
Daniela Zacharová – upratovačka
Jana Štetinová – upratovačka
Štefan Hodál – kurič, záhradník

zobrazené celkovo 2,506 x, zobrazené dnes 3 x