Náš tím

Pedagogickí zamestnanci ↓

Trieda Húseničky (2-3 ročné deti)
Gabriela Cabadajová – triedna učiteľka
Bc. Zuzana Luhová – učiteľka

Trieda Slimáčiky (3-4 ročné deti)
Mgr. Eliška Vachanová – triedna učiteľka
Bc. Zuzana Mrvová – zástupkyňa RŠ

Trieda Lienky (4-5 ročné deti)
Bc. Anna Svetlíková – triedna učiteľka
Mgr. Katarína Antalová – riaditeľka MŠ
Bc. Veronika Balogová – učiteľka

Trieda Včielky (4-6 ročné deti)
Adriana Kamenárová – triedna učiteľka
Viera Lehutová Dis. – učiteľka
Dagmar Zahradníková – asistent učiteľa


Trieda Mravčeky (5-6 ročné deti)
Dáša Mellová – triedna učiteľka
Miriam Joštová – učiteľka

Trieda Motýliky (5-6 ročné deti)
Bc. Mariana Svetlíková – triedna učiteľka
Bc. Monika Molnárová – učiteľka
Bc. Natália Chmelanová – asistent učiteľa

Prevádzkoví zamestnanci ↓

Bc. Zuzana Danišová – vedúca ŠJ
Simona Lietavová – vedúca kuchárka
Marcela Marikovská – pomocná kuchárka
Lenka Polakovičová – pomocná sila v kuchyni
Eva Spevárová – pomocná sila v kuchyni

Jana Hegedúšová – ekonómka
Adriana Kamenárová – školníčka
Daniela Zacharová – upratovačka
Jana Štetinová – upratovačka
Štefan Hodál – kurič, záhradníkzobrazené celkovo 1,987 x, zobrazené dnes 2 x