Krúžková činnosť

V školskom roku 2023/2024 otvárame v našej MŠ krúžok keramiky.

Keramický krúžok budú navštevovať prihlásené deti z tried Mravčekov a Motýlikov.

Krúžok začína 5.10.2023 a bude bývať vždy vo štvrtok v triede Mravčekov.

Cena za jedno stretnutie: 3,50 € (mesačne 14 €)

Rozpis:
1. skupina v čase od 14:30 hod. do 15:00 hod.
2. skupina v čase od 15:00 hod. do 15:30 hod.

Krúžok bude viesť skúsený keramikár pán Ščasný.

Prosím rodičov, aby deťom nachystali do skriniek zásterky.

Keramický krúžok je zameraný na rozvíjanie jemnej motoriky, fantázie a tvorivosti detí.

 

Loading