Chrobáčikov svet

Prednáška “ Školská zrelosť „

Prednáška “ Školská zrelosť „

Vážení rodičia, Školská zrelosť predstavuje jednu z podmienok nástupu dieťaťa na základnú školu. Aby dieťa dokázalo úspešne zvládať všetky úlohy, musí byť zrelé po mentálnej, telesnej aj emocionálnej stránke. Nejeden rodič si kladie otázku, či je jeho dieťa zrelé a pripravené na vstup do školy. Na túto a mnoho iných otázok Vám vedia odpovedať erudovaní odborníci z CPPPPrečítajte si viac o Prednáška “ Školská zrelosť „[…]

Keramický krúžok

Keramický krúžok

V Školskom roku 2018/2019 otvárame v našej MŠ krúžok keramiky. Keramický krúžok bude navštevovať trieda Motýlikov, Včielok, Mravčekov. Krúžok začína od 1.10.2018 Rozpis: Pondelky od 15:00 -15:30 trieda Motýlikov, Stredy od 15:00 do 15:30 trieda Mravčekov a Včielok . Krúžok bude viesť skusený keramikár pán Ščasný. Prosím rodičov, aby deťom nachystali do skriniek zásterky.

Koncoročný výlet Bojná

Koncoročný výlet Bojná

Dňa 30.5.2018 sa  trieda Mravčekov a Včielok zúčastnila koncoročného oddychovo – poznávacieho výletu v Bojnej. Ráno 8:30 prišiel pre deti autobus, odviezol ich od každodenného „bežného života“ a zaviezol k zvieratkám  na Ranč pod Babicou do Bojnej. Na prekrásnom ranči mohli deti vidieť  mini Zoo, kde sa nachádzali rôzne exotické ale i naše zvieratká. VPrečítajte si viac o Koncoročný výlet Bojná[…]

Rodičovské združenie pre rodičov predškolákov !!!

Rodičovské združenie pre rodičov predškolákov !!!

Vážení rodičia (predškolákov), dňa 14.3.2018 (streda) o 16:00 hod. sa bude konať v triede Motýlikov rodičovské združenie pre rodičov predškolákov – budúcich prváčikov. Téma: “ Vstup dieťaťa do základnej školy“ Navštívia nás aj pani učiteľky zo základnej školy, ktoré nás oboznámia so základnými informáciami školy a zápisom predškolákov do 1.ročníka ZŠ.          Prečítajte si viac o Rodičovské združenie pre rodičov predškolákov !!![…]

Karneval

Karneval

Milí rodičia, Dňa 31.1.2018 (t.j.stredu) v dopoludňajších hodinách sa bude v našej MŠ konať Karneval. Týmto by sme chceli poprosiť rodičov detičiek, aby deťom nachystali karnevalové masky podľa možností 🙂 O zábavu pre naše detičky sa postará Šašo Maroš . Karneval sa bude konať v triede Motýlikov.