Chrobáčikov svet

Knižka je náš kamarát

Knižka je náš kamarát

M. Čermáková : Knižka je náš kamarát Dobré ráno kamaráti,knižky máme všetci radi.Koľko je v nich tajomstva,kto počúva, ten to vie:Bývajú v nich rozprávky,a nádherné obrázky,aj veselé básničky,riekanky a pesničky. Odkiaľ k nám prišla kniha ? ↓Hovoríme s deťmi o ceste knihy k nám, vysvetľujeme kto je  spisovateľ, ilustrátor, kníhtlačiar atď. Zadanie č.1Vyzdob si prednú stranu knihy, precvičíš si pri tom vodorovnéPrečítajte si viac o Knižka je náš kamarát[…]

Básničky a riekanky

Básničky a riekanky

Jazykolamy, ktoré potrápia nejeden jazýček ↓ Jazykolamy nám pomáhajú si precvičiť reč pomocou ťažko vysloviteľných kombinácií slov. Odstraňujú rečové vady a učia správne vyslovovať. Jazykolamy cvičte vždy po jednom, nie všetky naraz. Odriekanie jazykolamov by sa malo začať pomaly, nahlas a zrozumiteľne a potom ich postupne zrýchľujte. Skúste ich zopakovať aspoň 10-krát bez prestávky. NaPrečítajte si viac o Básničky a riekanky[…]

Červená čiapočka

Červená čiapočka

Spolu s rodičmi si vypočuj rozprávku o Červenej čiapočke. Potom prerozprávaj rodičom o čom rozprávka bola, aké postavy v nej vystupovali a akú mali úlohu v rozprávke. Ktoré postavy boli dobré, ktoré naopak zlé ? Skús vysvetliť prečo. Zadanie č.1 ↓ Zadanie č.2Vyfarbi oblečenie Červenej čiapočke podľa toho, aké má naozaj byť. Čo ešte môžePrečítajte si viac o Červená čiapočka[…]

Výslovnosť B,Č,S,R

Výslovnosť B,Č,S,R

Ešte predtým ako sa pustíte do logopedických cvičení, odporúčam Speekle je logopedický softvér, ktorý hravou formou učí deti správnu výslovnosť. Máte možnosť si ho stiahnuť tu – https://www.speekle.sk/ Na výber sú 3 hry: TailTrailsZákladom správnej výslovnosti je správne rozoznávanie hlások. Teraz si môžete precvičovať rôzne hlásky s mnohými veselými postavičkami v TailTrails, novej Speekle hre v štýlePrečítajte si viac o Výslovnosť B,Č,S,R[…]

Farby a tvary

Farby a tvary

Naučte deti rozoznávať tvary a farby prostredníctvom aktivít ktoré Vám prinášame. ↓ Staršie deti si farby a tvary zopakujú, mladšie si ich prostredníctvom aktivít osvojujú. Aktivita č.1 ↓ Nájdi pavúčikovi správnu farbu. Aktivita vhodná pre deti od 3 rokov Aktivita č.2 Nájdi Motýľovi jeho správnu farebnú dvojicu ↓ Aktivita č.3 Vypracuj zadanie s porozumením ↓Prečítajte si viac o Farby a tvary[…]

Časové vzťahy – ročné obdobia

Časové vzťahy – ročné obdobia

Cieľ aktivity: Orientovať sa v časových vzťahoch jedného dňa, týždňa a roka v spojení s konkrétnymi činnosťami a prostredníctvom rozlišovania podstatných znakov.• Rozlíšiť podľa typických znakov ročné obdobia. Dni, týždne a mesiace,spolu v jednom domčeku,učupia sa pod strechu.K tomu ešte sviatky krásne,kto ten domček správne názve?Čo je to?(Kalendár) Presne tak, deti, je to kalendár. ČoPrečítajte si viac o Časové vzťahy – ročné obdobia[…]

Časové vzťahy

Časové vzťahy

Cieľ aktivity: Zopakovať si činnosti obvyklé pre deň a noc, vnímať že čas plynie – vyrobiť si hodiny, osvojovať si dni v týždni. DOBRÉ RÁNO SLNKO VSTALO, NA DETIČKY ZAVOLALO.POĎTE DETI, POĎTE VON. POBEHAŤ SI NA NÁŠ DVOR.DETI VYŠLI, POSKACKALI  NA SLNIEČKO ZAVOLALI. S rodičmi alebo súrodencami si môžeš zaspievať pieseň „Slniečko sa zobudilo“ ↓Prečítajte si viac o Časové vzťahy[…]