Chrobáčikov svet

Darujte MŠ svoje 2% z dane

Darujte MŠ svoje 2% z dane

Vážení rodičia a priatelia našej materskej školy! Aj tento rok si dovoľujeme obrátiť sa na Vás so žiadosťou, aby ste využili svoju zákonnú možnosť a venovali 2 % dane práve nám, za účelom skvalitnenia výchovno-vzdelávacieho procesu. Vďaka prostriedkom, ktoré materská škola získa mimo rozpočtu, či už formou rôznych grantov, príspevkov od rodičov a prostriedkov z 2% dane, môže skvalitniťPrečítajte si viac o Darujte MŠ svoje 2% z dane[…]

DARUJTE MŠ SVOJE 2% Z DANE

DARUJTE MŠ SVOJE 2% Z DANE

Opäť sa blíži termín podania daňového priznania. Aj tento rok si Vás dovoľujeme požiadať o pomoc v podobe 2% podielu zaplatenej dane z príjmu. V minulom roku sme vďaka tejto pomoci mohli zakúpiť do našej MŠ rôzne vybavenie (skrinky do šatní, sedacie vaky, úložné vaky na pyžamká). Všetky získané finančné prostriedky budú investované na učebnéPrečítajte si viac o DARUJTE MŠ SVOJE 2% Z DANE[…]

Darujte MŠ 2% z dane

Darujte MŠ 2% z dane

Vážení rodičia, starí rodičia, priatelia školy. Blíži sa termín podania daňového priznania. Preto si Vás dovoľujeme, aj tento školský rok, osloviť a poprosiť o pomoc v podobe 2% podielu zaplatenej dane z príjmu. V minulom roku sme mohli vďaka Vašim príspevkom zakúpiť do jednotlivých tried čističky ovzdušia a špeciálny vysávač značky LUX. V tomto rokuPrečítajte si viac o Darujte MŠ 2% z dane[…]

2% Pre našu Materskú školu

2% Pre našu Materskú školu

Vážení rodičia. Prichádza čas daňových priznaní a každý z nás má možnosť poukázať 2% zo zaplatenej dane z príjmov podľa vlastného zváženia buď konkrétnym osobám alebo organizácií. Aj v minulom roku niektorí z vás prispeli 2% našej MŠ, vďaka tomu sme obdržali čiastku 1641 EUR, za ktoré sa zakúpili učebné pomôcky a hračky. Preto siPrečítajte si viac o 2% Pre našu Materskú školu[…]