Chrobáčikov svet

Oznam o príspevku za pobyt dieťaťa v MŠ a úhrada nákladov ŠJ

Oznam o príspevku za pobyt dieťaťa v MŠ a úhrada nákladov ŠJ

Na základe Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Leopoldov č.154/2022, zo dňa 30.05.2022, s účinnosťou od 01.07.2022 sa mení výška mesačného príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v materskej škole na sumu 14 EUR/ na jedno dieťa. Príspevok v materskej škole je možné odpustiť za dieťa, ktoré: a/ má prerušenú dochádzku na viacPrečítajte si viac o Oznam o príspevku za pobyt dieťaťa v MŠ a úhrada nákladov ŠJ[…]

Zápis detí do MŠ

Zápis detí do MŠ

Vážení rodičia ! ZÁPIS detí do Materskej školy v Leopoldove sa uskutoční v dňochod 02. 05. 2022 – 05. 05. 2022 od 8,30 hod – do 12,30 hod.,a 06. 05. 2022 od 14,00 hod. – do 17,00 hod. v priestoroch materskej školy. Tlačivá potrebné k zápisu sú k dispozícii na stiahnutie na stránke materskej školy –  www.msleopoldov.sk v zložke : Budem škôlkár aleboPrečítajte si viac o Zápis detí do MŠ[…]

Darujte MŠ svoje 2% z dane

Darujte MŠ svoje 2% z dane

Milí rodičia a priatelia MŠ,touto formou vyslovujeme poďakovanie za doterajšiu pomoc.Aj tento rok si Vás dovoľujeme osloviť so žiadosťou o darovanie 2% z daní.V minulom roku sme z týchto prostriedkov zveľadili vonkajšie prostredie našej MŠ, investovali sme do skvalitnenia interaktívneho vybavenia, zakúpili sa rôzne učebné a výtvarné pomôcky. Všetky získané finančné prostriedky budú investované naPrečítajte si viac o Darujte MŠ svoje 2% z dane[…]

Odhlasovanie zo stravy

Odhlasovanie zo stravy

Vážení rodičia, vzhľadom k tomu, že momentálne nie je možné elektrické odhlasovanie zo stravy,žiadame Vás, aby ste dieťa odhlasovali formou SMS správy na telefónnom čísle 0911 354 542. Za pochopenie ďakujeme 🙂