Chrobáčikov svet

Vianočné fotenie

Vianočné fotenie

Dňa 26.10.2022 v dopoludňajších hodinách sa v našej MŠ uskutoční vianočné fotenie. Prosíme rodičov, aby v tento deň deťom nachystali do skrinky veci na prezlečenie k foteniu. Ďakujeme 🙂

Keramický krúžok

Keramický krúžok

V školskom roku 2022/2023 otvárame v našej MŠ krúžok keramiky. Keramický krúžok budú navštevovať prihlásené deti z triedy Včielok, Mravčekov a Motýlikov. Krúžok začína od 6.10.2022. Krúžok bude bývať vždy vo štvrtok v triede Včielok. Cena: 3 € Rozpis:Trieda Včielok v čase od 14:40 hod. – 15:10 hod.Trieda Mravčekov a Motýlikov v čase od 15:15 hod. – 15:45 hod. Krúžok bude viesťPrečítajte si viac o Keramický krúžok[…]

Začiatok nového školského roka 2022/2023

Začiatok nového školského roka 2022/2023

Milé deti a rodičia, koniec letných prázdnin sa nezadržateľne blíži a nový školský rok nám klope na dvore.Oznamujeme Vám, že nový školský rok v našej MŠ začína 02.09.2022 (piatok). Prevádzka materskej školy je od 6:30 do 16:30 hod. Všetci sa na Vás tešíme a veríme, že nový školský rok úspešne odštartujeme.

Rodičovské združenie

Rodičovské združenie

Vážení rodičia, oznamujeme Vám, že rodičovské združenie pre rodičov detí v Materskej škole Leopoldov sa uskutoční dňa 31.08.2022 o 15:30 hod. Každá trieda bude mať rodičovské združenie vo svojej triede podľa zoznamov, ktoré budú zverejnené na vstupných dverách. Tešíme sa na Vás. Riaditeľka MŠ LeopoldovKatarína Antalová

Oznam o príspevku za pobyt dieťaťa v MŠ a úhrada nákladov ŠJ

Oznam o príspevku za pobyt dieťaťa v MŠ a úhrada nákladov ŠJ

Na základe Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Leopoldov č.154/2022, zo dňa 30.05.2022, s účinnosťou od 01.07.2022 sa mení výška mesačného príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v materskej škole na sumu 14 EUR/ na jedno dieťa. Príspevok v materskej škole je možné odpustiť za dieťa, ktoré: a/ má prerušenú dochádzku na viacPrečítajte si viac o Oznam o príspevku za pobyt dieťaťa v MŠ a úhrada nákladov ŠJ[…]

Zápis detí do MŠ

Zápis detí do MŠ

Vážení rodičia ! ZÁPIS detí do Materskej školy v Leopoldove sa uskutoční v dňochod 02. 05. 2022 – 05. 05. 2022 od 8,30 hod – do 12,30 hod.,a 06. 05. 2022 od 14,00 hod. – do 17,00 hod. v priestoroch materskej školy. Tlačivá potrebné k zápisu sú k dispozícii na stiahnutie na stránke materskej školy –  www.msleopoldov.sk v zložke : Budem škôlkár aleboPrečítajte si viac o Zápis detí do MŠ[…]

Darujte MŠ svoje 2% z dane

Darujte MŠ svoje 2% z dane

Milí rodičia a priatelia MŠ,touto formou vyslovujeme poďakovanie za doterajšiu pomoc.Aj tento rok si Vás dovoľujeme osloviť so žiadosťou o darovanie 2% z daní.V minulom roku sme z týchto prostriedkov zveľadili vonkajšie prostredie našej MŠ, investovali sme do skvalitnenia interaktívneho vybavenia, zakúpili sa rôzne učebné a výtvarné pomôcky. Všetky získané finančné prostriedky budú investované naPrečítajte si viac o Darujte MŠ svoje 2% z dane[…]