Dňa 13. a 14. mája 2024  sme v materskej škole oslávili krásny sviatok Deň matiek.
Deti sa už nevedeli dočkať a chceli svojim mamičkám predviesť všetko, čo si pre ne s pani učiteľkami pripravili.
Piesňou, tancom, básňou, ale i dramatizáciou rozprávky vyjadrili, že mama je pre nich jedinečná a nenahraditeľná. Radosť aj dojatie bolo vidieť u všetkých mamičiek i ostatných prítomných. V závere deti mamám venovali vyrobené darčeky.

Loading