Vo štvrtok 23.5.2024 naši predškoláci vrámci témy „Mesto, dedina“ navštívili MsÚ Leopoldov. Pani primátorka nás previedla úradom, ukázala nám erb mesta Leopoldov a oboznámila nás so symbolmi Slovenskej republiky.

Ako poďakovanie za možnosť nahliadnutia a oboznámenia sa s priestormi mestského úradu sme priniesli pani primátorke nami vyrobenú zástavu nášho mesta a stĺp hanby – Pranier, za čo nás odmenila sladkým potešením.

Loading