Riaditeľka Materskej školy v Leopoldove oznamuje rodičom, že počas
letných prázdnin bude materská škola v prevádzke v mesiaci júl.
Výchovno-vzdelávacia činnosť bude prebiehať v spojených triedach. Svoje
záväzné prihlásenie je potrebné nahlásiť do konca mája prostredníctvom aplikácie EduPage.
Ďakujem za porozumenie.

S pozdravom

Mgr. Katarína Antalová
riaditeľka MŠ Leopoldov

Loading