V utorok 9.4.2024 zavítala do tried predškolákov pani spisovateľka Kristína Mišovičová, s ktorou sa rozprávali o knihe „Tulaj zo zberného dvora“. Je to príbeh o psíkovi Tulajovi, ktorý sa ocitá na skládke odpadu. Skládka sa stáva jeho domovom plným dobrodružstiev, no jeho ako tak pokojný život narušia plány starostu, ktorý chce zo skládky vytvoriť zberný dvor. Príbeh sa zamotáva, keď Tulaj stretáva Agátku, dievčatko s hendikepom.

Deti sa do besedy s pani spisovateľkou aktívne zapájali, rozprávali sa o skúsenostiach s triedením odpadu, ochrane životného prostredia a zahrali sa hry, ktoré si pre nich pripravila. Pani spisovateľka deťom prečítala aj úryvok z jej rozprávky „Pavúčik z Jalšovej“, ktorú napísala na podnet hudobnej skupiny z Hlohovca. Na hudbu skupiny si aj zatancovali. V závere besedy i deti samé kládli pani spisovateľke otázky, napr. ako sa učila v škole, čím chcela byť alebo čo ju inšpirovalo k písaniu kníh.

Ďakujeme pani spisovateľke za návštevu, príjemnú atmosféru a obohatenie školskej knižnice o krásne tituly.

Loading