Vážení rodičia a priatelia našej materskej školy!

Aj tento rok si dovoľujeme obrátiť sa na Vás so žiadosťou, aby ste využili svoju zákonnú možnosť a venovali 2 % z dane práve našej MŠ. Vďaka finančným prostriedkom, ktoré materská škola získa z 2%, môže skvalitniť

  • výchovno-vzdelávací proces
  • materiálno-technické vybavenie školy.

Prosíme Vás, odovzdajte informácie o tejto možnosti vo svojom okolí, známym, priateľom a členom rodiny, ktorí by boli ochotní podporiť naše úsilie a venovať nám 2 % z dane, a tak rozhodnúť o ich účelnom využití, ktoré by si inak ponechal štát.

Za vašu podporu ďakujeme!

S úctou                                                                                  Mgr. Katarína Antalová

                                                                                                      riaditeľka MŠ

Tlačivo na vyplnenie TU ↓

Vyhlásenie

Loading