Predškoláci z tried Motýliky a Mravčeky sa v mesiaci november zapojili do výtvarnej súťaže: „Ochranárik čísla tiesňového volania 112 a civilnej ochrany“, ktorú vyhlasuje Okresný úrad v Hlohovci.

Deti spolu so s pani učiteľkami vytvorili krásne výtvarné diela. S radosťou Vám oznamujeme, že sme boli úspešní. Oliverko Proksa sa umiestnil na 1.mieste v kategórii MŠ. Aj ostatné práce mali svoje čestné miesto na výstave, čo si zaslúži osobitú pochvalu.

Pre školský rok 2023/2024 Okresný úrad Hlohovec stanovil tému „Evakuácia pri úniku nebezpečnej látky“.

V piatok 1.12. 2023 si náš umelec osobne prevzal cenu na OÚ v Hlohovci.

Srdečne Ti všetci gratulujeme!

Loading