V podvečer 9.11.2023 usporiadala naša Materská škola v spolupráci s mestom Leopoldov a Spolkovou záhradou Lampiónový sprievod. Všetci sme sa stretli o 18:00 h na dvore MŠ, kde na návštevníkov čakalo chutné občerstvenie v podobe teplého punču, strašidelných perníčkov a medovníčkov. Trieda Mravčekov si pripravila krásne pásmo, po ktorom sme sa s vysvietenými lampiónmi v spoločnom sprievode mestom vybrali do Spolkovej záhrady. Tam sa podujatie zavŕšilo vyhodnotením súťaže o najkrajšie vyzdobenú tekvičku.

Loading