I tento školský rok sa deti spolu so svojimi rodičmi mohli zapojiť do vytvárania jesenných dekorácií. Do akcie sa zapojilo množstvo detí s krásnymi výrobkami, ktoré boli za svoju účasť aj odmenené.

Týmto ďakujeme deťom a ich rodičom za krásne a kreatívne výrobky.

Loading