Rodičovské združenie

Vážení rodičia, srdečne Vás pozývame na rodičovské združenie, ktoré sa bude konať

dňa 28. 08. 2023 o 15,30 hod. v budove materskej školy.

Na rodičovské združenie je potrebné priniesť vyplnené tlačivá, ktoré nájdete na stiahnutie aj v sekcii „Budem škôlkar“.

Tlačivá pre novoprijaté deti:

Tlačivo pre deti už navštevujúce MŠ v predošlom školskom roku:

Prosíme Vás o účasť bez prítomnosti dieťaťa.

Tešíme sa na stretnutie 🙂

Loading