Dovidenia milá škôlka, my už nie sme malí.

Preč sú chvíle, keď sme všetci poobede spali.

Nesmiete sa na nás hnevať, nás už čaká škola.

Utekajme, veď nás leto volá.

Týmito slovami sa naši predškoláci a budúci prváčikovia lúčili so škôlkou na záver krásneho programu, čo nejedného rodiča i samotné pani učiteľky nenechalo chladnými a v očkách sa blýskali, i po lícach stekali, slzičky radosti, dojatia a hrdosti na svoje ratolesti.

Z celého srdiečka im prajeme, aby všetky nadobudnuté vedomosti správne využili pri nástupe do 1. ročníka ZŠ a boli z nich usilovní žiaci. ❤️

Loading