V pondelok sa deti zúčastnili náučného Noemkinho bábkového divadielka s environmentálnou tematikou.

Loading