V nadchádzajúcom týždni sa deti v dopoludňajších hodinách môžu tešiť na tieto akcie:

29.5. Noemkine divadielko – bábkové divadlo s environmentálnou tematikou

30.5. Piknik v tráve s ľahkým občerstvením

31.5. Maľovanie na chodník v areáli MŠ farebnými kriedami

1.6. Pirátsky deň – hľadanie pokladu ukrytého v areáli MŠ

2.6. Spievajže si spievaj – súťaž v speve ľudových piesní

Zmena programu vyhradená

Zdroj: www.pixabay.com

Loading