Naša materská škola sa zapojila s triedami predškolákov do projektu Dental Alarm. Program pozostával zo štyroch sedení, kde sa deti hravým spôsobom oboznamovali s anatómiou zúbkov, správnou technikou čistenia zubov a o správnych stravovacích návykoch.

Loading