Dňa 22.4. oslávila naša planéta svoj veľký sviatok Deň Zeme. Pri tejto príležitosti si deti zážitkovým učením pripomenuli dôležitosť ochrany prírody a separovania odpadu. Počas celoškolskej aktivity triedili odpad a dvor našej materskej školy skrášlili sadením kvietkov do kvetináčov.

Loading