Dňa 22.3.2023 sa na školskom dvore našej MŠ konala recitačná súťaž, na ktorej zástupcovia z každej triedy predniesli svoje krásne básne. Porota v zložení pani riaditeľka Katka, teta knihovníčka Naďka a pani učiteľka Monika sa zhodla, že víťazmi sú všetky deti.

Súťaž spestrili svojím programom deti z triedy včielok pod vedením pani učiteľky Vierky zahraním rozprávky „O kohútikovi a sliepočke“.

Loading