Počas týždňových tém „Z tejto knižky detičky môžeme čítať básničky“ a „Z rozprávky do rozprávky“ deti navštívili Mestskú knižnicu v Leopoldove a oboznámili sa tak s prácou tety knihovníčky, správaním sa počas návštevy v knižnici, manipuláciou a správnym zaobchádzaním s knihami.

Loading