Darujte MŠ svoje 2% z dane

Vážení rodičia a priatelia našej materskej školy!

Aj tento rok si dovoľujeme obrátiť sa na Vás so žiadosťou, aby ste využili svoju zákonnú možnosť a venovali 2 % dane práve nám, za účelom skvalitnenia výchovno-vzdelávacieho procesu.

Vďaka prostriedkom, ktoré materská škola získa mimo rozpočtu, či už formou rôznych grantov, príspevkov od rodičov a prostriedkov z 2% dane, môže skvalitniť materiálno-technické vybavenie školy.

V minulom roku za možnosti čerpania týchto prostriedkov z Vašich daní sme mohli zakúpiť tablety pre deti do štyroch tried a námetové kostýmy na skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu a taktiež doplniť školský dvor novým pieskoviskom.

V budúcnosti by sme chceli pokračovať v úprave exteriéru a doplniť ho o nové záhradné prvky, taktiež uvažujeme aj nad inštaláciou tieňovacích plachiet.

Prosíme Vás, odovzdajte informácie o tejto možnosti vo svojom okolí známym, priateľom a členom rodiny, ktorí by boli ochotní podporiť naše úsilie a venovať nám 2 % dane, a tak rozhodnúť o ich účelnom využití, ktoré by si inak ponechal štát.

Za vašu podporu ďakujeme.

S úctou                                                                                  Mgr. Katarína Antalová

                                                                                                      riaditeľka MŠ

Tlačivo na vyplnenie TU ↓

Vyhlásenie o poukázaní 2% z dane

Loading