O Z N A M

Riaditeľka Materskej školy Leopoldov týmto oznamuje, že na základe nariadenia Regionálneho úradu verejného zdravotníctva Trnava a po dohode so zriaďovateľom bude materská škola od stredy 21.12.2022 zatvorená.

Začiatok prevádzky materskej školy bude v pondelok 09.01.2023.

Mgr. Katarína Antalová

riaditeľka MŠ Leopoldov

Loading