december 2022

O Z N A M

Riaditeľka Materskej školy Leopoldov týmto oznamuje, že na základe nariadenia Regionálneho úradu verejného zdravotníctva Trnava...

Vianočné trhy

Po dvojročnej pandemickej prestávke sa k nám opäť vrátili tradičné Vianočné trhy, ktoré sa konali...

O Z N A M

Riaditeľka Materskej školy Leopoldov týmto oznamuje, že z dôvodu vysokej chorobnosti detí prerušuje dochádzku do...