Vážení rodičia !

Blíži sa najkrajšie obdobie v roku, Vianoce. Obdobie, kedy dýcha na nás ľudské teplo.
Tešíme sa, keď prežijeme sviatky v kruhu svojej rodiny a blízkych. Mnoho ľudí však z rôznych dôvodov bude tráviť sviatočné chvíle v sociálnych zariadeniach. Určite im personál vytvorí vianočnú atmosféru. Nie je však v ich silách pripraviť pre klientov darčeky.

Naša MŠ sa už tradične zapojila do akcie “ Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok ?“

Preto si Vás dovoľujeme aj touto cestou osloviť a poprosiť Vás o spoluprácu. Spoločnými silami potešíme srdiečka seniorov.

Keďže každá MŠ, ktorá sa zapája do projektu je limitovaná počtom krabíc, dovoľujeme si Vás upozorniť na túto skutočnosť. Každá trieda môže pripraviť 4 krabice – 2 pre ženu, 2 pre muža. V prípade, že sa chcete zapojiť a prispieť, rešpektujte pokyny a usmernenie pani učiteliek z jednotlivých tried.

Pripomíname, že táto akcia nie je v žiadnom prípade pre Vás povinná ! Je to dobrovoľná záležitosť.

Ak vás táto informácia zaujala, a chcete sa podieľať na ušľachtilom projekte, prosíme Vás, aby ste veci do krabičiek (po dohode s pani učiteľkami z dôvodu pestrosti krabičiek) priniesli do 30.11.2022.

Vopred Vám zo srdca ďakujeme 🙂

Kolektív MŠ

Loading