Rodičovské združenie

ŠKD | Základná škola, Golianova 8, Banská Bystrica

Vážení rodičia,

oznamujeme Vám, že rodičovské združenie pre rodičov detí v Materskej škole Leopoldov sa uskutoční dňa 31.08.2022 o 15:30 hod. Každá trieda bude mať rodičovské združenie vo svojej triede podľa zoznamov, ktoré budú zverejnené na vstupných dverách.

Tešíme sa na Vás.

Riaditeľka MŠ Leopoldov
Katarína Antalová

Loading