Návšteva knižnice

Mesiac marec už tradične spájame s jarou, ale je aj mesiacom knihy. V našej materskej škole sa snažíme v rámci výchovno – vzdelávacej činnosti o to, aby deti získali pozitívny vzťah k čítaniu a ku knihám ako takým.
V mesiaci marec sme navštívili mestskú knižnicu, v ktorej nás privítala milá pani knihovníčka, ktorá deťom vysvetlila, že požičiavanie kníh z knižnice má určité pravidlá a ako treba s knihami zaobchádzať.

Prikladáme zopár fotiek ↓

Loading