február 2022

Planetárium v MŠ

Do našej MŠ zavítalo vesmírne planetárium. V triede mravčekov nás čakala obrovská nafúknutá guľa, do...

Karneval v MŠ

Pozor, pozor, práve dneszačína sa veľký ples.Berte masky je tu bál,rozkrútime karneval. Za oknami smiech...