Chrobáčikov svet

Rodičovské združenie

Rodičovské združenie

Riaditeľka Materskej školy v Leopoldove pozýva rodičov detí na rodičovské združenie, ktoré sa uskutoční dňa 26.08.2021 o 15,30 hod. Prosíme o dodržiavanie protipandemických opatrení (dezinfekcia rúk, rúško).