!!! Zmeny v poskytovaní dotácií na stravu od 1.8.2021 !!!

Dňa 1.8.2021 nadobudnú účinnosť nové právne úpravy zákona č. 544/2010 Z.z. o dotáciách na stravu v ZŠ.
Uvedené právne úpravy od nového školského roku 2021/2022 prinášajú zmeny v poskytnutí dotácií na stravu:

https://www.upsvr.gov.sk/socialne-veci-a-rodina/dotacie-pre-deti/poskytovanie-dotacii-na-stravu-v-novom-skolskom-roku-2021-2022.html?page_id=1102173&fbclid=IwAR0qAGyQ3qhHusMLoft1oVGNQ–4Zr6djRLZ_FX0Or2XEXveEWZ1K_PRZZo

Prosím rodičov, ktorých sa táto zmena týka, aby čo najskôr nahlásili MŠ meno dieťaťa, ktoré bude od 1.9.2021 poberať dotáciu na stravu a doložiť vyplnené čestné vyhlásenie priložené v prílohe linku uvedeného vyššie.

Loading