!!! Zmeny v poskytovaní dotácií na stravu od 1.8.2021 !!!

Dňa 1.8.2021 nadobudnú účinnosť nové právne úpravy zákona č. 544/2010 Z.z. o dotáciách na stravu...