Mravčekovia – Deň matiek

Vystúpenie pre naše mamičky od detičiek z triedy Mravčekov 🙂

Úvod
Hudobno-pohybová hra „Zlatá brána

Báseň „Mamička“ ↓

Ľudová pieseň „Mala som milého“

Pieseň „Povedz mama a slnko zrazu žiari“

Loading