Oznam !

OZNAM

Vážení rodičia, od 29.04.2021 nie je potrebné preukazovať sa negatívnym výsledkom testu alebo výnimkou z testovania, z tohto dôvodu nepodávate už vyhlásenie o bezinfekčnosti pravidelne, iba v prípade, že dieťa prerušilo dochádzku do materskej školy na viac ako 3 po sebe nasledujúce dni.

Ak dieťa chýba v piatok alebo v pondelok, vtedy vyhlásenie podávate, pretože sa zarátavajú aj dni víkendu (alebo sviatku).

Vyhlásenie o bezinfekčnosti je k dispozícii TU na stiahnutie alebo v triede.

S pozdravom                     

Mgr. Katarína Antalová

riaditeľka  MŠ

Loading