OZNAM

Vážení rodičia,
v pondelok 19.04.2021 ráno odovzdáte tieto doklady:

Čestné vyhlásenie zákonného zástupcu  /nájdete tu a v budove MŠ/, prílohami bude kópia potvrdenia
/alternatívy/: ↓
– negatívny test nie straší ako 7 dní zákonného zástupcu,
– potvrdenie o prekonaní Covid – 19,
– potvrdenie o očkovaní II. dávkou vakcíny /musí byť staršie ako 14 dní/,
– potvrdenie o očkovaní I. dávkou vakcíny Astrazeneca /musí byť staršie ako 28 dní/.

Od pondelka 19.04.2021 nebudeme používať respirátor, ale rúško  na prekrytie  horných dýchacích ciest.

Loading