Materská škola otvorená pre všetky deti

Vážení rodičia,

Situácia v súvislosti s ochorením COVID – 19 veľmi negatívne zasiahla nás všetkých. Naše pracovné ale i súkromné životy. Túžbou každého z nás je vrátiť sa v rámci možností do normálneho života, i keď už nikdy nebude taký ako predtým. S veľkým napätím sledujeme aktuálne dianie a situáciu, rešpektujeme nariadenia, dodržiavame opatrenia a túžobne očakávame deň, kedy Vás budeme môcť potešiť aj pozitívnou správou.

Vzhľadom k tomu, že sa momentálne nachádzame v priaznivejšom pásme a veríme, zároveň očakávame, že to tak zostane aj v priebehu nasledujúcich dní, dokonca hodín, a že sa už nič zásadné nezmení, ako mnohokrát predtým, Vám prinášame nasledovnú správu.

S radosťou Vám oznamujeme, že od 22.03.2021 otvárame MŠ v Leopoldove pre všetky deti. Konečne naše CHROBÁČIKOVO ožije a dúfame, že už na dlhý čas.

Podmienky nástupu:

– do priestorov MŠ vstupovať iba s použitím respirátora najmenej FFP 2,

vyplneným tlačivom – Čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti TU← stiahnuť alebo vyzdvihnúť osobne v MŠ do konca týždňa od 6,30 do 16,00 hod. Súčasťou čestného vyhlásenia je kópia negatívneho výsledku antigénového(poprípade PCR) testu. Ide o týždňové testovanie zákonného zástupcu ( iba ten bude môcť vstupovať do budovy MŠ pri odovzdaní a prebratí dieťaťa, preto odporúčame, aby sa dali otestovať obaja zákonní zástupcovia a túto kópiu priložili k čestnému vyhláseniu.

Mesto Leopoldov počas víkendu zabezpečí opäť MOM, ktoré sú pre Vás všetkých k dispozícii.

Priebeh ranného preberania detí: Odporúčame prísť skôr, nechať si časovú rezervu, aspoň v prvý deň nástupu kvôli odovzdávaniu tlačív. Tlačivá preberá a kontroluje pri vstupe poverený zamestnanec MŠ, v šatniach sú povolené max 2 dospelé osoby a 2deti.   Prosíme o rešpektovanie, dodržiavanie nariadení, potrebné tlačivá riadne vyplnené.    

Tento postup sa bude opakovať vždy v pondelok, preto treba byť na to pripravení.

Celý kolektív MŠ sa teší na všetkých CHROBÁČIKOV a s radosťou Vás očakáva.

Vidíme sa v pondelok!

Kolektív MŠ Leopoldov

Loading