Čiastočné obnovenie prevádzky Materskej školy

Vážení rodičia,

oznamujem Vám, že Materská škola v Leopoldove bude opäť v prevádzke od 15.03.2021 naďalej iba pre deti zákonných zástupcov, ktorí patria do kategórie:
– kritická infraštruktúra,
– nemožnosť pracovať z domu.

Pri nástupe je potrebné:
– odovzdať čestné vyhlásenie (k dispozícii >TU<) s priloženou kópiou o výsledku aktuálneho neg. testu alebo o výnimke,
– k nahliadnutiu potvrdenie od zamestnávateľa, že dochádzate v tomto čase do zamestnania.

Do priestorov MŠ je možné vstúpiť iba s použitím respirátora FFP2.

Dieťa je možné prihlásiť na tel. čísle 0910 905 608 do 12.3.2021, ak nastúpi od 15.03.2021 do materskej školy a zákonní zástupcovia spĺňajú uvedené podmienky. Je to dôležité pre zabezpečenie personálu a prevádzky. Ostatné deti sú automaticky odhlásené zo stravy.

O zmenách Vás budem aktuálne informovať.

Želám  Vám veľa zdravia, snáď sa už čoskoro uvidíme!

S pozdravom Mgr. Katarína Antalová, riaditeľka MŠ Leopoldov

zdroje obrázok: www.pryorfirstfwb.coom

Loading